Besluit van het bestuur op dinsdag 24 maart 2020 n.a.v. het coronavirus

Buurtsoos Java-eiland in ieder geval gesloten tot 1 juni

De maatregelen tegen de besmetting door het coronavirus zijn aangescherpt en dat betekent, dat onze soos in ieder geval tot 1 juni gesloten blijft.

Dat is een hard gelag, maar als dat ertoe bijdraagt, dat we u allen straks weer in goede gezondheid kunnen verwelkomen, is dat slechts een geringe prijs om te betalen.

Het coronavirus zet onze wereld op zijn kop, maar we slaan ons er ongetwijfeld wel doorheen.

 

Besluit van het bestuur op donderdag 12 maart 2020 n.a.v. het coronavirus

Het coronavirus houdt de gemoederen de afgelopen weken aardig bezig en ook wij als bestuur maken ons ernstig zorgen.

Onvermijdelijk kwam de vraag aan de orde, of wij de activiteiten van de Buurtsoos tijdelijk zouden moeten stoppen.

 

Het aantal besmettingsgevallen in Amsterdam is gelukkig nog beperkt en het dagelijkse leven verloopt nog redelijk normaal.

Het was dan ook onze bedoeling, om wel alle extra activiteiten zoals de gastspreker, het uitje en de quiz tijdelijk te schrappen, maar toch open te blijven om gezamenlijk koffie en thee te drinken.

 

De persconferentie, die premier Rutte vanmiddag heeft gegeven, heeft het bestuur echter doen besluiten, om tijdelijk alle activiteiten van onze soos te stoppen, dus ook de koffieochtenden. We zijn in ieder geval t/m 31 maart dicht. Daarna beslist de regering, of de noodmaatregelen worden verlengd.

 

Tijdens de persconferentie werd aan kwetsbare groepen, waaronder ouderen, het dringende advies gegeven, om zowel het openbaar vervoer als gezelschappen te mijden, om zodoende het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

 

Het is voor de Buurtsoos een drastische maatregel, maar het bestuur is van mening, dat zij geen verantwoording kan en wil dragen voor de eventuele gevolgen, als wij de soos wel door zouden laten gaan. Zodra de noodmaatregelen door de overheid opgeheven worden, gaan we natuurlijk gelijk weer open. Wij houden u op de hoogte!

 

Hopelijk gaan de problemen rondom dit virus snel aan ons voorbij en kunnen we binnenkort weer onbezorgd genieten van alle leuke activiteiten van onze soos.

 

Namens het bestuur,

 

Ruud van Wees

 

Buurtsoos Java-eiland is opgericht als ontmoetingsplek voor de bewoners van het Java-eiland en omgeving.
U bent elke dinsdag- en vrijdagochtend welkom tussen 10.00 en 12.30 uur. We zijn gedurende het gehele jaar open m.u.v. van de erkende feestdagen.

 

Onze ontmoetingsruimte is Koffiehuis Java-Blend, Tosaristraat 1, aan het begin van de Jan Schaeferbrug op het Java-eiland. Iedereen is welkom om gezellig met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een gratis kopje koffie of thee bij onze “stamkroeg”.

 

Er worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd met leuke en/of interessante verhalen over hun leven of hun vakgebied. Daarnaast gaan we bijna iedere maand op stap, bijv. voor een excursie, museumbezoek of een vaartocht door de grachten. Ook is er elke laatste vrijdag van de maand een leuke gratis quiz met kleine prijsjes voor de winnaars. En natuurlijk vieren we ook uitgebreid Sinterklaas, kerst en oud en nieuw.


Elke dinsdag- en vrijdagochtend komen in wisselende samenstelling gemiddeld 20 à 25 buurtbewoners bij elkaar, die op energieke wijze een leuke inhoud geven aan hun vrije tijd. Daarbij zijn ook veel nieuwe vriendschappen ontstaan.
Iedereen kan ideeën inbrengen voor leuke uitstapjes, interessante lezingen, spelochtenden enz. en iedereen kan en mag zijn zegje doen. Ons uitgangspunt is: alles mag, niets hoeft.

 

U bent geen lid, heeft geen verplichtingen en mag komen en gaan wanneer ú dat wilt. U bent hoe dan ook van harte welkom!

 

Privacywetgeving: mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw naam ergens op de website staat vermeld, of dat u ergens herkenbaar op een foto staat, geef dit dan aan ons door.

Dan passen wij dit gelijk op de website aan.