Jaaroverzicht 2014

Van niets tot heel wat meer dan iets!

Als we zo terugkijken op het afgelopen jaar, dan is het nauwelijks te geloven, dat onze Buurtsoos pas 8 maanden open is. Er is sinds de eerste opening zoveel gebeurd en georganiseerd, dat het lijkt, of we al jaren bezig zijn. De Buurtsoos is in korte tijd ook voor menigeen een vast onderdeel van zijn/haar leven geworden.
Alles begon feitelijk op 17 maart 2014 met een bewonersbijeenkomst bij Grandpa’s Bistro. Enkele bewoners van ons Java-eiland, verenigd in Bewonersinitiatief Javaarde, waren van mening, dat het hier weliswaar prachtig wonen is, maar dat er weinig tot niets te beleven viel. Zij nodigden de andere bewoners uit, om met voorstellen te komen, om samen o.a. nieuwe sociale activiteiten en ontmoetingsplekken te ontwikkelen. Een van de voorstellen was, om een buurtsoos te creëren, waar 55-plussers elkaar onder het genot van een gratis kopje koffie of thee konden treffen. Ook jongere bewoners waren natuurlijk welkom, maar de aandacht richtte zich voornamelijk toch op de oudere bewoners van het eiland.

Een groepje van 11 bewoners sloot zich bij initiatiefnemer Jip van Leeuwen aan, waarvan er uiteindelijk samen met hem nog 4 overbleven, te weten Joop, MaryAnne, Ria en Ruud. Zij treden sindsdien op als gastvrouw en –heer, organiseren de activiteiten en verzorgen ook de “bestuurlijke taken”. Tussen aanhalingstekens, omdat het uitgangspunt was, dat we geen officiële organisatie zouden worden, met statuten, ledenlijsten, contributies, inschrijving bij de Kamer van Koophandel enz. Er is dus geen officieel bestuur. Iedereen die langs wil komen is welkom, zonder welke verplichting dan ook. Binnen korte tijd kregen we subsidie los van een enthousiast Stadsdeel Oost en reeds op 30 april opende de Buurtsoos haar deuren bij wat toen nog Grandpa’s was.

 

Een week later werd er bij alle bewoners op het eiland een flyer over de soos in de bus gestopt, waarna het aantal bezoekers snel steeg. Dankzij Bert Kommerij had de soos ook al meteen een eigen succesvolle Facebookpagina, zodat de soos gelijk goed op de kaart stond.  Via e-mailberichten werden daarnaast zo veel mogelijk bezoekers en instanties op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Bij een enkeling zonder computer werd dit mondeling of schriftelijk gedaan.

Vanaf het begin was de soos een succes. Al drie weken na de opening exposeerde soosbezoeker Joop Rijgersberg een aantal van zijn schilderijen en twee dagen later kwam wijkagente Désirée Geritz langs voor een praatje.

 

Informeel kwamen al  diverse vertegenwoordigers van het Stadsdeel en een aantal organisaties langs voor een kopje koffie en ze waren zonder uitzondering razend enthousiast over deze buurtparticipatie, wat politiek gezien dan ook het nieuwe stokpaardje is.  Het idee was ook, om mensen de gelegenheid te geven, om samen allerlei spelletjes te doen. Tassenvol stonden er klaar, maar er bleek geen behoefte aan. Eind mei namen we onverwacht afscheid van Grandpa’s en verwelkomden wij onze nieuwe gastheer Oliver Gastrobar.  Net als hun voorganger bieden ze de bezoekers de gelegenheid om te blijven lunchen, al is hun kaart wel heel wat exclusiever dan die van de bistro.

In juni hadden we onze eerste buitenactiviteit met een bezoek aan raderboot Kapitein Anna (voorheen Kapitein Kok), waar we hartelijk werden ontvangen en een rondleiding kregen. Een boottocht met de raderboot bleek te duur, maar bracht ons wel op het idee, om later een paar keer een motorbootje te huren en met de soosbezoekers door de grachten te gaan varen.

Nathalie Martina van Liever Thuis kwam iets vertellen over thuiszorg en ook kwamen Brenda Hunt en collega Stephany van Veen van Stadsdeel Oost op bezoek voor een informatief praatje. 

 

Vanaf het begin hebben we trouwens veel steun gehad van Nienke Gasseling van organisatie Civic en eind juni werd door hen ook een prachtige subsidie toegekend, waardoor we tot het eind van het jaar open konden blijven. Haar collega Erik van de Langkruis kwam een keer langs en speelde voor ons op de piano. Hij moest nog wel even gestemd worden, de piano, niet Erik!

Eigenlijk was het de bedoeling, dat we in juli en augustus dicht zouden gaan i.v.m. de vakantie. Het enthousiasme van de bezoekers was echter dermate groot, dat besloten werd op de vrijdagochtend open te blijven, mede ook om de continuïteit te waarborgen. Dat bleek een goede beslissing, want de ochtenden werden goed bezocht. Het was daarbij ook heerlijk om buiten te zitten.

Half juli werd de motorboot voor het eerst gehuurd en met Jip als stuurman kon men voor € 10,00 p.p. 2,5 uur varen door de haven en de grachten. Er werd volop genoten en ook de tweede tocht eind juli was snel volgeboekt. Ruud ging er toen op de scooter achteraan, om onderweg stiekem foto’s te nemen. Al snel werd deze paparazzo echter ontdekt, maar men bleef er vrolijk onder.

 

In augustus konden we bij buurtbewoner en soosbezoeker Jan Grijpma “Gluren bij de Buren”. Hij en zijn helaas overleden vrouw hebben een artistiek verleden en zijn huis lijkt wel een museum. De bezoekers van zijn huis kwamen verrast en enthousiast terug. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen en mede omdat dit onder de subsidieregels valt, werd de bezoekers gevraagd om een vrijwillige eigen bijdrage. Voor dit doel werd ook een eigen rekening voor de Buurtsoos geopend. Sindsdien hebben we al de nodige financiële steun mogen ontvangen. Tussen de buien door kon er in augustus ook nog een keer gevaren worden. De tweede geplande tocht werd afgelast vanwege het slechte weer.

 

Na de vakantie waren we weer op woensdag en vrijdag open en werd er gelijk weer van alles georganiseerd.  Allereerst was er een uitstapje naar de Nieuwe Kerk, met een gratis concert, gevolgd door een rondleiding. 

 

Er werd voor het laatst dit jaar gevaren door de grachten, nu met de sloep van de eigenaar van Café de Zuid. Hij stond zelf aan het roer en regelde onderweg ook een kopje soep voor alle deelnemers! Het was een prachtige onbewolkte dag, met Amsterdam werkelijk in volle glorie!

17 september was een gedenkwaardige dag, want toen waren we als initiatiefnemers namens de Buurtsoos aanwezig bij het gesprek, dat burgemeester Van der Laan tijdens zijn werkbezoek met diverse bewoners van Oost had in het voormalig stadsdeelkantoor van Watergraafsmeer. Het eerste wat hij deed, was zijn jasje uitdoen, want het was een zeer warme dag. Vol trots konden wij onze soos daar presenteren en maakten daarbij gelijk van de gelegenheid gebruik, om de burgemeester uit te nodigen om een keer langs te komen. De burgemeester was zeer over ons initiatief te spreken en nam de uitnodiging tot onze verrassing aan. Zodra zijn agenda dat toelaat, komt hij een keertje langs!

Twee dagen later volgde het bezoek van Thijs Reuten, die in het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost zit, met o.a. bouwen, wonen en sport in zijn portefeuille. Voorheen was hij wethouder in Oost. Hij kreeg een aantal kritische vragen voorgelegd, over o.a. de toekomst van de Kop van het Java-eiland, maar ook over andere onderwerpen. Het was interessant, om met hem van gedachten te wisselen en in voorjaar 2015 komt hij zeker nog eens terug. Tevens waren die dag vier vertegenwoordigers van de Ouderen Adviesraad van Stadsdeel Oost aanwezig , waarbij voorzitter Frank Stork het woord voerde en de aanwezigen informatie over de Adviesraad verschafte.

In september werd ook de nieuwe subsidieaanvraag gedaan bij Stadsdeel Oost , maar nu voor een heel jaar en voor het volle bedrag. De subsidie van Civic was namelijk eenmalig voor 2014. Al hadden we er alle vertrouwen in, je bent pas zeker van die onmisbare subsidie, als je het zwart op wit krijgt toegewezen. Tevens was er onder leiding van Bewonersinitiatief Javaarde een nieuwe bijeenkomst voor alle bewoners van het Java-eiland, nu in Pakhuis de Zwijger. Van alle oorspronkelijke 8 initiatieven bleken er nog drie (moestuin, Stadsdorp en Buurtborrel) al dan niet in oprichting en is alleen de Buurtsoos vanaf het begin een enorm succes. Na onze presentatie was men duidelijk onder de indruk van wat er allemaal al gerealiseerd was.  Verder werd er de nodige informatie over Hotel Jakarta verstrekt.

 

Oktober begon met een bezoek van Irith Sy van Civic. Zij gaf de aanwezigen goede informatie, over waar ze met eventuele hulpvragen terecht kunnen. Oliver Gastrobar kwam met een (gewenste) uitbreiding van zijn kaart en ook kwamen er een aantal nieuwe enthousiaste personeelsleden, wat de gezelligheid nog extra vergrootte. Rina Cathberg kwam het team van gastvrouwen en –heren versterken. Ria bracht mooie en niet treurige muziek uit een van de Jappenkampen mee en Jip hield een prachtig verhaal over zijn sportverleden onder het motto: “Sport verbroedert”. 

 

De maand werd afgesloten met een bezoek van Rob van Santen, mede-eigenaar van de zeilschool, die iets kwam vertellen over Sail 2015.

In november kreeg soosbezoeker Hans van der Wilk veel respons op zijn praatje over o.a. belangenverenigingen voor patiënten in de gezondheidszorg. Het praten over de onvolkomenheden in de zorg maakte heel wat los bij de aanwezigen. Wijkagente Désirée Geritz was opnieuw uitgenodigd en onder grote belangstelling praatte zij ons bij over de (on)veiligheid op ons eiland, wat wij daar zelf aan kunnen doen en over de gevolgen van de reorganisatie bij het politiekorps.

 

De laatste gastspreker in november was David Noordhoff van ZielHuis Uitvaart, die met ons kwam praten, over hoe we met allerlei zaken rondom onze uitvaart om kunnen gaan en hoe dit op papier te zetten. Geen gemakkelijk onderwerp, maar zijn verhaal werd door het onverwacht grote aantal aanwezigen zeer gewaardeerd.

 

Sinterklaas werd met veel mensen gezellig gevierd met wat lekkers bij de koffie en voor de liefhebber warme chocolademelk met slagroom! Oude tijden herleefden J. Niels van Santen en Jette Bolle van Stadsdeel Oost waren een week later gastsprekers. Het gespreksonderwerp, over veranderingen en bezuinigingen in de zorg, maakte veel emoties los. Het eerste jaar werd in stijl afgesloten. December begon met een bezoek aan de Stopera. Met liefst 20 personen genoten we eerst van een prachtig (gratis) lunchconcert, waarna er een schitterende rondleiding volgde.

 

De grote finale van 2014 was natuurlijk de Kerstlunch op 19 december. Liefst 43 bezoekers van de soos waren aanwezig en kregen een heerlijk driegangenmenu voorgeschoteld. Horst Trautmann zorgde, in bijpassend kostuum, met prachtige Weense liedjes voor de muzikale omlijsting en zo werd het een schitterende middag. Dankzij de gulle vrijwillige eigen bijdragen, die wij het afgelopen jaar van de bezoekers mochten ontvangen, konden we dit evenement realiseren, waarvoor onze dank.

 

Met opnieuw een grote groep bewoners werd met olie- en krentenbollen 2014 feestelijk uitgeluid, waarmee een eind kwam aan een ongelooflijk fantastisch  eerste jaar.

 

Meer dan 70 eilandbewoners hebben onze soos ondertussen al weten te vinden. Natuurlijk komen ze (gelukkig) niet allemaal tegelijk en hadden we rustige dagen, maar ook dagen met meer dan 30 bezoekers. Vooral wanneer er gastsprekers kwamen, was het meestal lekker druk. Daarbij werd duidelijk dat de soos niet alleen bezoekers trekt die voor de koffie en de gezelligheid komen. Sommige bewoners komen alleen wanneer er gastsprekers zijn en zij het onderwerp interessant vinden, waarmee de Buurtsoos dus ook op die manier in een behoefte voorziet.

De Buurtsoos heeft er ook toe geleid, dat er tussen diverse buurtbewoners vriendschappen zijn ontstaan, waarbij  men samen ook buiten de soos om allerlei activiteiten ontplooit. Men komt bij elkaar op bezoek, gaat samen eten en gaat samen op pad naar o.a. musea. Zo draagt de Buurtsoos er ook op deze wijze toe bij, dat bewoners uit hun sociale isolement gehaald worden.

 

Ook 2015 lijkt een prachtig jaar te worden, met o.a. rondleidingen door het Olympisch Stadion en door Gebouw de Bazel en een bezoek aan een fabriek aan de overkant van het IJ. Ook kijken we natuurlijk uit naar Sail 2015, waarbij we vast van plan zijn, om één of meerdere tochtjes op het water te organiseren. Hopelijk is het betaalbaar. Verder zullen weer diverse gastsprekers langskomen, om ons van de nodige interessante informatie te voorzien en ons de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Ook gaan we weer een paar keer “Gluren bij de Buren” en zullen enkele bezoekers iets vertellen over hun werkzame leven.

 

U ziet, er is afgelopen jaar veel kruit verschoten, maar er is nog voldoende kruit over. Hopelijk zien we u (en veel nieuwe gezichten) dit jaar allemaal terug in goede gezondheid en vergeet daarbij niet uw buren mee te nemen. Wij willen graag zoveel mogelijk mensen laten delen in ons plezier.

Mede namens Jip van Leeuwen, Joop Ploeger, MaryAnne Broekema en Ria van der Meulen wens ik u een fantastisch jaar toe.

Ruud van Wees