Programma april 2024
 
Deze maand ging het geplande uitje op het laatste moment niet door, maar we zullen ons vast niet vervelen.
Met een interessante gastspreker, een leuke quiz en de feestelijke viering van ons 10-jarig bestaan is er genoeg te doen.
 
Vrijdag 19 april om 11.00 uur komt mw. Xing Fen Hu ons vertellen over het belang van een levenstestament.
Mw. Xing Fen Hu is kandidaat-notaris, verbonden aan notariskantoor Schut Amsterdam.

 

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. U laat namelijk bepalingen vastleggen die gelden tijdens uw leven. 
Dit in tegenstelling tot een gewoon testament, waarin bepalingen zijn vastgelegd die gelden na overlijden.
 
In een levenstestament kunt u een gevolmachtigde aanwijzen om bijvoorbeeld uw zakelijke belangen te behartigen, of om mogelijk medische beslissingen te nemen als u daartoe zelf niet meer in staat bent. Dit onderwerp staat momenteel erg in de belangstelling van senioren. Een aanrader dus, om hierbij aanwezig te zijn.
 

 

Gewoontegetrouw gaan we op de laatste vrijdag van de maand weer quizzen, dus:
Vrijdag 26 april  om 11.00 uur:

 

 


Dinsdag 30 april van 15.00 tot 17.00 uur vieren wij ons 10-jarig bestaan in de lounge van Hotel Jakarta
 
Iedereen die de Buurtsoos een warm hart toedraagt, wordt uitgenodigd om dit heuglijke feit vanaf 15.00 uur (a.u.b. niet eerder!) samen met ons te vieren.
Dat geldt natuurlijk voor onze huidige bezoekers, maar we hopen ook vrienden uit het verleden te mogen begroeten.
Vanzelfsprekend zijn vertegenwoordigers van organisaties, met wie wij de afgelopen 10 jaar hebben samengewerkt of die ons gesteund hebben, van harte welkom.
 
Dit betekent wel, dat er op 30 april in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur geen koffie wordt geschonken, dan zijn we dicht!

 

U wordt bij binnenkomst door ons verwelkomd met een glaasje "bubbels"(ook zonder alcohol) dat ons wordt aangeboden door Hotel Jakarta.
Is het geen geweldige gastheer! Rond 15.15 uur zal Jip u namens het bestuur van harte welkom heten en iets vertellen over de geschiedenis van de soos.
Een impressie van deze geschiedenis vindt u ook terug in een doorlopende fotopresentatie op een beeldscherm in de hoek van de lounge.
Tijdens de receptie kunt u iets te drinken halen bij de bar en zullen er heerlijke Indonesische hapjes worden geserveerd, waaronder ook vegetarische.
 
Tussendoor nemen we ook afscheid van Jip van Leeuwen als voorzitter van de Buurtsoos. Gelukkig blijft hij wel gewoon langskomen.
Jip is de bedenker en medeoprichter geweest van de soos. Zonder hem zaten we hier niet en daar staan we dus graag even bij stil.
Daarna is er nog alle tijd voor nog een drankje, een hapje en een goed gesprek, waarna iedereen om 17.00 uur weer zijns weegs kan gaan.
 
Wij rekenen op een grote opkomst. Hopelijk bent u ook van de partij. U bent van harte welkom!