Jaaroverzicht 2020

Dit jaar stond natuurlijk grotendeels in het teken van het coronavirus. Halverwege maart moest de soos zijn deuren voor het eerst sluiten. Na de eerste golf konden we gelukkig van juli t/m september weer eenmaal per week samen koffiedrinken. Jammer genoeg was dat niet bij onze thuishaven Java-Blend, want daar was het moeilijk de coronamaatregelen te handhaven. Gelukkig werden we gastvrij ontvangen bij buurman Hotel Jakarta. In oktober kwam echter de tweede golf op gang en moesten we tot het eind van het jaar opnieuw stoppen met onze activiteiten. Het waren moeilijke maanden, waarin duidelijk werd, hoezeer de soos door onze bezoekers gemist werd. Via de e-mail probeerden wij met quizzen en leuke stukjes toch de band met onze bezoekers te behouden. Gezien de reacties werd dat zeer gewaardeerd. Ook de attenties met Sinterklaas en kerst vielen zeer in de smaak.

Al met al was het een jaar om met gemengde gevoelens aan terug te denken. Hopelijk brengt een vaccin snel uitkomst en zien wij u het komende jaar weer in goede gezondheid bij de soos.

 

Halverwege januari brachten we een bezoek aan het Verzetsmuseum. Er was een bijzondere tentoonstelling over zelfgemaakte kleding tijdens de bezetting in de 2e W.O. Vooral de prachtige creaties van de dameskleding maakten indruk. Ook de vaste tentoonstelling was een bezoek meer dan waard. Na afloop zijn we nog even wat gaan drinken.

 

Er was veel belangstelling voor het verhaal, dat Ria van der Meulen hield over de Rozenkruisers. Samen met de door haar gegeven antwoorden op de gestelde vragen, kregen we meer inzicht in de achtergronden van dit eeuwenoude genootschap.

 

De maandelijkse quiz, zoals gebruikelijk verzorgd door MaryAnne Broekema, was niet gemakkelijk, maar zorgde weer voor een leuke ochtend.

In februari bezochten we de tijdelijke tentoonstelling “Amsterdam Diamantstad” in het Joods Historisch Museum. Een tegenvaller was, dat we even een kwartiertje buiten in de regen moesten wachten tot het museum openging. De tentoonstelling gaf ons een kijkje in een niet onbelangrijk stukje historie van onze stad. Na afloop trakteerde de soos iedereen op een drankje.

 

Gastspreker Roel Walraven hield een indrukwekkende lezing over het verzet en de Februaristaking. Ondanks zijn 89 jaar was deze voormalig CPN-wethouder nog steeds even bevlogen als vroeger. Zijn verhaal maakte veel indruk.

 

Voor de quiz moest iedereen goed in zijn geheugen duiken en het was daarbij ook zeer leerzaam.

Op 12 maart kondigde premier Rutte  nieuwe maatregelen af tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland. O.a. werd kwetsbare personen en ouderen aangeraden het openbaar vervoer en gezelschappen te mijden. Dit deed het bestuur besluiten om onze soos met onmiddellijke ingang tijdelijk te sluiten. De bijeenkomsten en alle geplande activiteiten vervielen tot nader order. Het was een zware beslissing, maar gezien de mogelijke risico’s had het bestuur geen andere keus. Het werd al snel duidelijk, dat de Buurtsoos en de daarbij behorende sociale contacten zeer gemist werden. Hartverwarmend was wel, dat we van alle kanten hulp aangeboden kregen, om onze bezoekers te bellen voor een gezellig praatje of boodschappen voor hen te doen. Gelukkig bleek deze hulp niet nodig. Het bestuur nam zelf wel contact op met diverse mensen, om te informeren of alles goed ging.

 

Robert van Java-Blend bereidde wekelijks drie maaltijden, die men af kon halen of thuis laten bezorgen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Hoewel verder dus alles stil lag, ging de maandelijkse quiz wel door, gemaakt door Jos Harte. Via een e-mail of een formulier in de bus kreeg iedereen 25 vragen voorgelegd over Amsterdam. Dit leuke initiatief werd zeer gewaardeerd.

Ook in april was er geen soos. Het contact werd grotendeels onderhouden via een nieuwsbrief met stukjes van diverse bezoekers en het bestuur.

Vooral de paaswensen van het bestuur en een indrukwekkende brief van voorzitter Jip leverden veel enthousiaste reacties op.

Opnieuw werd de maand afgesloten met een leuke quiz met vragen over Amsterdam.

De hoop, dat we in mei misschien weer zouden kunnen starten met de soos, was al snel vervlogen. De norm van 1,5 meter afstand werd gehandhaafd, wat onze bijeenkomsten onmogelijk maakte. Ook Robert van Java-Blend maakte duidelijk, dat hij bij heropening op 1 juni geen groepen kon ontvangen. Het bestuur maakte dan ook bekend te verwachten de activiteiten van de soos pas te kunnen herstarten, als er een vaccin zou zijn tegen het coronavirus en de norm van 1.5 meter opgeheven zou zijn. De enige activiteit deze maand werd dus opnieuw een leuke quiz.

 

De maand juni gaf al weer wat meer activiteiten te zien. In klein verband mocht men gratis koffie drinken bij Java-Blend en daar werd door een aantal van onze bezoekers op eigen initiatief gebruik van gemaakt. Naar een idee van de man van Margriet Put lanceerde Ruud een speurtocht op het Java- en het KNSM-eiland. Er lagen collages van foto’s bij Java-Blend en het was de bedoeling uit te vinden waar die foto’s genomen waren. De introductie viel net tijdens de hittegolf, maar daarna gingen diverse mensen enthousiast op pad.

 

Jos Harte nam deze keer de quiz weer voor zijn rekening, met gevarieerde vragen.

Op 1 juli opende de soos voor het eerst sinds 10 maart weer zijn deuren. De verruimde coronamaatregelen maakte dit gelukkig toch mogelijk. We maakten daarbij gebruik van het terras van buurman Hotel Jakarta, waar de norm van 1,5 meter afstand wel  gehandhaafd kon worden. Iedereen werd welkom geheten door voorzitter Jip en het werd met ruim 20 bezoekers een ouderwets gezellige ochtend.

 

De tweede week leek het wel herfst, maar konden we gelukkig binnen zitten. Het was fijn, om dit alternatief te hebben, al zaten we natuurlijk liever met mooi weer op het terras. Ondanks het slechte weer was er een goede opkomst. Die was de weken daarna met mooi weer nog beduidend beter, toen we met ruim 30 bezoekers weer buiten op het terras zaten.

 

De quiz bestond deze keer uit een afbeelding waarin spreekwoorden en gezegden “verstopt” zaten. De deelnemers hadden duidelijk flink hun best gedaan, om er zo veel mogelijk te vinden.

Over mooi weer hadden we in augustus bepaald niet te klagen, al was de hittegolf voor veel van onze bezoekers een beproeving. Onder de parasols van het terras van Hotel Jakarta was het echter redelijk uit te houden en er was steeds een goede opkomst.

 

Het bestuur moest deze maand een moeilijke beslissing nemen. Java-Blend wilde na een paar aanpassingen vanaf 1 september zijn deuren weer voor de soos openen. Maar hoe graag we ook terug wilden, toch vonden de bestuursleden de locatie niet veilig genoeg voor onze bezoekers. Zij kozen er dan ook unaniem voor om bij Hotel Jakarta te blijven. De Bijzondere Activiteiten Commissie (BAC) startte met een leuke serie stukjes onder de kop “Uit het leven gegrepen”, waarbij André Korlaar de spits afbeet met bijzondere herinneringen aan Sail. Dat was extra leuk, omdat door Covid19 Sail 2020 werd afgelast. Onze geplande vaartochten gingen dus helaas niet door. De quiz bestond deze keer uit het oplossen van rebussen.

In september vierden we de verjaardag van Jip en Ria, welke viering door het slechte weer in augustus niet was doorgegaan. Jip was namelijk van plan, om naast het gebak ook voor een draaiorgel te zorgen. Het werd een geweldige ochtend.

 

Willem Hoffs vertelde in een dubbele aflevering op fascinerende wijze over zijn motortochten in de tijd dat hij in Midden Florida woonde. Prachtig!

 

De laatste woensdag van de maand zaten we weer binnen vanwege het slechte weer. Wij hadden onze coronamaatregelen wat aangescherpt, waar iedereen zich keurig aan hield. Helaas bleek het de laatste bijeenkomst van dit jaar, want de tweede coronagolf kwam er aan. Gelukkig konden we de maand afsluiten met een leuke quiz over o.a. afkortingen.

Mede doordat de soos dicht was, werd oktober een saaie maand, met slecht weer en met vooral in Amsterdam een oplopend aantal besmettingen. Veel mensen zaten noodgedwongen het grootste gedeelte van de dag thuis. Gelukkig waren er lichtpuntjes, zoals opnieuw een leuk en uitgebreid verhaal van Willem Hoffs, nu over zijn jeugd aan het Rapenburgerplein.

 

 Jip stak daarnaast iedereen een hart onder de riem met een inspirerend stukje. De quiz over o.a. Vlaamse en Zuid-Afrikaanse woorden was erg grappig.

November begon helaas slecht door het overlijden van Otto Slok. Hij was jarenlang een vaste bezoeker, al zagen we hem de laatste 1,5 jaar wat minder vanwege zijn afnemende gezondheid. Hij werd 86 jaar oud.

 

MaryAnne verraste ons met een leuk stukje over het Oostelijk Havengebied. Een overleden zwager van vrienden had dat rond 2000 geschreven. De nostalgische quiz was deze keer van de hand van Ruud van Wees en ging over afbeeldingen van oude stripfiguren.

 

Helaas kon Sinterklaas in december niet bij ons op bezoek komen, maar verblijdde hij ons wel met een humoristische videoboodschap. Ook het bestuur liet deze normaal zo gezellige dag niet ongemerkt voorbij gaan.

 

Het meest speet ons natuurlijk het niet doorgaan van ons jaarlijks kerstdiner, waar we anders rond de 60 bezoekers een feestelijke avond bezorgen. Voorzitter Jip bood nog wat troost met een mooie schriftelijke kersttoespraak en namens het bestuur werd er een kerstkaart rondgestuurd.

 

Met een interessante quiz van Jos Harte over tradities rond Kerst en Oud- en Nieuwjaar werd het jaar afgesloten. De oliebollen moest men dit jaar helaas zelf kopen.

 

Waarmee een einde kwam aan een jaar, dat we niet snel zullen vergeten. Zoals elk jaar gaat onze dank uit naar de Gemeente Amsterdam, die ons financieel ondersteunt. Zonder deze subsidie en natuurlijk alle vrijwillige bijdragen van onze bezoekers zou de Buurtsoos niet kunnen bestaan. Tevens onze dank aan de medewerkers van Java-Blend  en Hotel Jakarta, die ons dit jaar zeer gastvrij hebben ontvangen.

In 2021 gaan wij, zodra dit weer mogelijk is, op de vertrouwde wijze door en we zullen er alles aan doen u opnieuw een geweldig jaar te bezorgen. Wij hopen u dan allen weer in goede gezondheid terug te zien.

Mede namens Anneroos Meyboom, Ans Koster, Jip van Leeuwen en MaryAnne Broekema wens ik u een fantastisch jaar toe.                                                                                                            

Ruud van Wees                                                                                                         31-12-2020