Vrijdag 21 februari Gastspreker Roel Walraven, oud-wethouder van de Gemeente Amsterdam

Vooraf vroeg ik mij af, hoe de Bijzondere Activiteiten Commissie (BAC) deze voormalig CPN-wethouder van Amsterdam had weten over te halen, om bij ons als gastspreker op te treden.

Dat bleek vrij simpel, want hij is de zwager van BAC-lid André!

 

Ondanks zijn 89 jaar klonk Roel nog even krachtig als vroeger. Geheel toepasselijk ging zijn verhaal over de Februaristaking in 1941.

Hij vertelde, dat de Jodenvervolging toentertijd heel geleidelijk ging, maar steeds erger werd. Veel Nederlanders vonden dat verschrikkelijk, omdat het om hun buren, collega’s en vrienden ging.

 

Veelal wordt de staking als een spontane opstand tegen deze Jodenvervolging gezien door de Amsterdamse bevolking.

Roel maakte echter duidelijk, dat de CPN de drijvende kracht achter deze staking is geweest.

Op 24 februari werd daartoe op een openluchtvergadering van 400 CPN-leden op de Noordermarkt besloten en was de staking een dag later een feit.

Als een olievlek verspreidde deze zich over Amsterdam en even later over naburige steden.

De staking werd met geweld beëindigd, maar was een belangrijk signaal en wordt nu nog steeds herdacht.

Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland.

 

Roel maakte een koppeling met het heden en waarschuwde ons, dat nu eigenlijk hetzelfde aan de gang is, maar dan ook met andere bevolkingsgroepen.

Er is steeds minder tolerantie voor mensen met een andere kleur, cultuur en geloof. De partijen van Wilders en Baudet zaaien volgens hem vreemdelingenhaat, net zoals dat toen ook gebeurde.

Dit mogen we niet meer laten gebeuren!


Donderdag 13 februari Bezoek aan de tentoonstelling ‘Amsterdam Diamantstad’ in het Joods Historisch Museum.

Het verslag is deze keer van de hand van André Korlaar.

 

Voor het bezoek aan deze tentoonstelling hadden wij ons om 10:45 uur bij de ingang van het museum verzameld. Maar helaas, dit museum opent stipt om 11:00 uur en het regende gestaag.

Een geopperde voortijdige opening van het museum werd niet gehonoreerd onder verwijzing naar meerdere alternatieven, die door ons één voor één om praktische reden van de hand werden gewezen.

En zo hebben we eerst een gezellig kwartiertje doorgebracht onder de luifel van de entree.

 

De tentoonstelling 'Amsterdam Diamantstad' bood ons een kijkje in een niet onbelangrijk stuk historie van onze stad.

Nauw verweven met de geschiedenis van de diamantindustrie is de opkomst van de Diamantbewerkersbond.

 


 

Henry Polak en Ome Jan van Zutphen waren onder de velen die hun sporen verdiend hebben in het veroveren (of moet ik zeggen bevechten?) van de rechten van de diamantbewerkers, met als speerpunt de achturige werkdag. Het viel mij op, dat veel bezoekers uitgebreid de tijd namen om zo veel mogelijk van de informatie van de diverse tentoonstellingsstukken op te pikken.

Het uur dat ons (min of meer) standaard was toebedeeld was om, voor we er erg in hadden. De soos trakteerde ons in het restaurant van het museum nog op een kopje koffie, waarna aan het 'georganiseerde' deel van dit tentoonstellingsbezoek een eind kwam.

 

 

Een tweede tijdelijke tentoonstelling op dit moment in het Joods Historisch Museum is een overzichtstentoonstelling van het werk van Eli Content. Voor sommigen een buitenkansje om een en ander te combineren.

 

Vrijdag 24 januari Ria van der Meulen over de Rozenkruisers 

Er was veel belangstelling voor het verhaal van Ria van der Meulen over de Rozenkruisers en met bijna 40 bezoekers zat Java-Blend weer propvol.

Het was geen gemakkelijk onderwerp en Ria had dan ook veel voorstudie gedaan. Haar verhaal bleef in eerste instantie wat abstract.

Maar haar duidelijke antwoorden tijdens de vragenronde maakten meer duidelijk over de achtergronden van de Rozenkruisers.

Ook was het interessant te horen, hoe zij met dit genootschap in contact was gekomen.

 

 

Gezien de moeilijke materie is het ondoenlijk een samenvatting van haar verhaal te geven. Ik zal dan ook geen poging wagen.

Wel werd duidelijk, dat de filosofie van de Rozenkruisers weliswaar een godsdienstige achtergrond heeft, maar geen godsdienst is. Het is meer een levensovertuiging.

Men richt zich daarbij op de zin van het leven, waar liefde en de vrije wil veel belangrijker zijn dan de zucht naar geld.

Het was een interessant onderwerp, waar nog lang over nagepraat zal worden.

 


Donderdag 16 januari Bezoek aan het Verzetsmuseum

Onder een heerlijk zonnetje trokken we met bijna 20 personen naar het Verzetsmuseum.

Daar waren we al eens eerder geweest, maar er was nu een prachtige tentoonstelling over kleding tijdens de bezetting.

Alles was op de bon, dus moest men creatief zijn, om met de schaarse middelen nog iets moois te maken.

Het was verbazingwekkend welke prachtige creaties de dames wisten te maken.

 

 

De heren moesten het waarschijnlijk met veel minder doen, want op één jongenspakje na was de tentoonstelling geheel gericht op de dames.

Een paar zelfgemaakte pruiken mocht je passen en dat leverde fraaie beelden op.

 

Ook de vaste tentoonstelling blijft het waard om te bezoeken. Verzetsmuseum Junior is daarbij een aparte afdeling en de enkeling die dat gedeelte heeft bezocht, keek zijn ogen uit.

Het is bijzonder mooi ingericht met o.a. authentiek ingerichte kamertjes en ontroerende verhalen op panelen. Dat mag u bij een volgend bezoek zeker niet missen.

 

Na afloop gingen we gezellig nog wat koffie drinken bij Café Koosje. Ook het appelgebak ging er, zo te zien, weer goed in. Al met al was het weer een leuk uitstapje.


Dinsdag 31 december Viering oudjaar 

Met een geweldig oliebollenfestijn sloten we 2019 in stijl af.

Vrijwel alle vaste en minder vaste bezoekers waren afgekomen op deze traktatie, zodat Java-Blend weer tot de laatste plaats gevuld was.

Ook de overheerlijke appelbeignets van Agaath en Ans lieten zij zich goed smaken. Dames, nogmaals onze dank.

Het was de Buurtsoos op zijn best. Op naar 2020!

Prettige jaarwisseling.

 

We nemen trouwens niet alleen afscheid van 2019, maar ook van de banner (foto bovenaan de website).

Ruud heeft een nieuwe foto gemaakt van het Java-eiland en die gebruiken we nu.

Hopelijk vindt u deze ook mooi.


Donderdag 19 december Kerstdiner Buurtsoos Java-eiland

Zo’n 50 personen waren afgekomen op ons jaarlijks kerstdiner en het werd een heel bijzondere avond.

Nietsvermoedend zocht iedereen zijn plekje in de feestelijk ingerichte zaal.

Voorzitter Jip hield een openingstoespraak met een mooie boodschap, waarna iedereen genoot van zijn/haar voorgerecht.

 

Vervolgens introduceerde Jip met trots Dolly Bellefleur, die al ruim 30 jaar een zeer bekende verschijning is in met name Amsterdam.

Zij werd zeer vakkundig begeleid door pianist Kees. Met humorvolle praatjes en met prachtige liedjes bezorgde zij/hij ons tussen de gerechten door een geweldige avond.

Vooral haar liedje over het homomonument bij de Westerkerk was prachtig. Voor Ruud was het helemaal een topavond, want zij ging bij hem op schoot zitten!

 

Na afloop nam zij nog alle tijd om met iedereen te praten en op de foto te gaan. Kortom: geweldig! Na afloop waren er dan ook bijzonder veel leuke reacties.

Het eten was als vanouds weer heerlijk en het personeel was geen moeite teveel. Na afloop kregen zij dan ook uit handen van Jip een door de aanwezigen goed gevulde envelop met hun fooi.

Dankzij het uitgebreide optreden van Dolly was dat een stuk later dan normaal, maar dat vond natuurlijk niemand een probleem.

 

Nu nog de oliebollen en dan kunnen we een geweldig jubileumjaar afsluiten.


Vrijdag 13 december in memoriam Mary Ravensburg

Tot onze spijt ontvingen wij het bericht dat Mary op 10 december is overleden. Zij was al geruime tijd ernstig ziek. 

Mary was al vrij kort na de oprichting een vaste bezoeker van onze soos. Al snel ontpopte zij zich als gastvrouw als een onmisbare kracht en regelde op een gegeven moment de maandroosters van de gastvrouwen en -heren. Ook buiten de soos om was zij zeer actief, o.a. als vrijwilligster bij het schip ‘Einde van de Wereld’ en voor zorgorganisatie Civic voor de maaltijden bij Java-Blend. Toen Hotel Jakarta open ging, werd zij ook daar een gewaardeerde gast in de lunchroom. Wij werden diverse keren van harte uitgenodigd bij haar thuis en ook genoten we van de expositie van haar schilderijen bij Java-Blend. Wij hebben Mary in de loop der jaren zeer gewaardeerd en we zullen haar zeker missen.

Wij wensen de familie, vrienden en kennissen van Mary sterkte met het verwerken van dit verlies.

 


Dinsdag 10 december Mariska Ploeger over haar werk als wijkagent

Allereerst schetste Mariska voor ons een beeld, van wat het werk van een wijkagent o.a. inhield. Vooral het rechtstreekse contact met de bewoners en bedrijven is hierbij van groot belang. Zij heeft meer tijd voor hen, dan de “gewone” politieagent.

Daarna kwam de veiligheid voor de oudere bewoners aan bod. Kwaadwilligen proberen o.a. met allerlei babbeltrucs je woning binnen te komen. Zij raadde ons aan niet open te doen, als je niet zeker weet, wie er voor je deur staat. Dat lijkt misschien niet erg beleefd, maar veiligheid staat voorop. Gebruik op je eigen voordeur een spionnetje en een ketting of een kierstandhouder. Dat is een soort klem, waardoor de deur slechts een klein stukje open kan.

Geef niemand je bankpas of pincode. Vertrouw je het niet en wil je dit gelijk melden, bel dan gerust 112. Is het minder dringend, bel dan 0900-8844. Mariska benadrukte na afloop van haar praatje nog eens, hoe belangrijk het is, dat je belt. Sommige mensen zijn bang lastig gevonden te worden. Integendeel: beter 10 keer teveel gebeld dan 1 keer te weinig!

Wil je ergens aangifte over doen, maar is de gang naar het politiebureau voor jou een probleem: bel dan ook met 0900-8844. Men kan je dan in contact brengen met je wijkagent. Die komt dan bij je thuis de aangifte opnemen. Je kunt Mariska ook mailen: mariska.ploeger@politie.nl.

 

Na afloop kregen alle aanwezigen van Mariska niet alleen wat informatiemateriaal, maar ook een tijdschakelklok. Daarmee kun je jouw verlichting aan en uit laten gaan, als je bijvoorbeeld zelf afwezig bent. Zo denkt een eventuele inbreker, dat je thuis bent. Vooral met de feestdagen, als er veel wordt ingebroken in donkere verlaten woningen, is dit een goede voorzorgsmaatregel. Al met al was het een zeer informatieve en nuttige ochtend.


Dinsdag 3 december Viering Sinterklaasfeest

Zaten we net rustig koffie te drinken, wordt er opeens door een stel onverlaten op de ramen gebonsd! Gelukkig bleken het drie heel aardige Zwarte Pieten te zijn, even later gevolgd door Sinterklaas zelf. We hadden al gehoopt, dat hij zou komen en er stond dan ook een prachtige zetel voor hem klaar. Nadat we een liedje hadden gezongen werd hij welkom geheten door Ans, die hem en de Pieten bedankte, dat zij de moeite hadden genomen om bij ons langs te komen. In zijn openingswoord belichtte de Sint de vele leuke gebeurtenissen van ons jubileumjaar, met daarbij de kanttekening, dat er helaas ook wel verdrietige momenten te noteren waren.

Vervolgens werden diverse aanwezigen tussen de liedjes door naar voren geroepen en door de Sint in het zonnetje gezet. Zo werden o.a. onze nieuwe bestuursleden Anneroos en Ans bedankt, dat zij het bestuur van onze soos zijn komen versterken.

Zelf werd Sinterklaas nog toegezongen door een koortje gevormd door enkele van onze bezoekers. Het deed hem zichtbaar goed en hij dankte hen hartelijk. Miss Quiz MaryAnne werd nog verrast met een quizboek voor de soos en Ruud met een vel met nagespeelde foto’s van zijn websitepresentatie. Die foto’s waren toen namelijk niet gemaakt.

Alle ruim 40 aanwezigen, waaronder de nieuwe én de oude wijkagent (!), kregen liefst drie cadeautjes, waarna Sinterklaas iedereen een hand gaf en naar de zieke Mary vertrok, om haar met een onverwacht bezoek te verrassen. Geweldig, wat een leuk initiatief!

Iedereen bedankt voor weer een zeer geslaagde dag bij de Buurtsoos.


Vrijdag 29 november quiz van MaryAnne

Bijna elke maand wordt er op de laatste vrijdag van de maand een quiz gehouden.

En geloof mij, het is bepaald niet gemakkelijk om steeds weer leuke vragen te bedenken.

Maar op de een of andere manier lukt het MaryAnne toch steeds weer om met iets verrassends te komen.

En dat het gewaardeerd wordt, blijkt wel uit de grote en nog steeds groeiende belangstelling.

 

Deze keer ging de quiz over reclameleuzen, die soms wel tientallen jaren terug gebruikt werden.

Zoals de slogan van Esso, 'Stop een tijger in uw tank', die in 1964 voor het eerst te zien was.

We kregen rond de 40 leuzen en moesten dan opschrijven, welk bedrijf die reclame gebruikte of een enkele keer die leus aanvullen.

 

Dat bleek nog verrassend moeilijk, Vrijwel alle reclame-uitingen klonken ons weliswaar zeer bekend in de oren, maar hoorde het nu bijvoorbeeld bij Omo of Persil?

Uiteindelijk bleek het dan Dash te zijn 😢. Toen we de antwoorden kregen, werd het een feest van herkenning.

'Ach ja, natuurlijk. Stom, dat had ik kunnen weten' enz. Erg leuk!

 

In december zijn er al genoeg activiteiten, dus slaan we een keertje over. Maar in januari bent u weer van harte welkom bij de volgende quiz.

 

Vrijdag 22 november Julia Napal van welzijnsorganisatie Civic.

Vandaag was Julia Napal van zorgorganisatie Civic bij ons te gast. 

Even was er wat verwarring, want zij wilde van ons weten, wat wij misten aan de ondersteuning van Civic, terwijl wij juist eerst wilden weten, wat Civic ons precies te bieden heeft. 

Nou, dat blijkt heel wat te zijn. Civic is in ons gebied dé aanbieder van zorggerelateerde ondersteuning. Men biedt o.a. ondersteuning door maatschappelijk werk bij persoonlijke problemen zoals schuldhulpverlening, men kan helpen bij het invullen van allerlei documenten, zoals belastingformulieren en aanvragen bij de gemeente voor een of andere regeling bijv. het aanpassen van een woning om langer zelfstandig te kunnen wonen, zij organiseren allerlei cursussen enz. En kunnen ze je niet zelf helpen, dan weten ze altijd een adres, waar je wel met je vragen terecht kan. Binnenkort worden er nog wat folders langs gebracht, waarin meer informatie staat.

Er werden diverse vragen gesteld, waar Julia (waar mogelijk) gelijk antwoord op gaf, of die ze noteerde om na te vragen. Er zijn zeker wel mogelijkheden, om bepaalde wensen uit te voeren, maar er moet eerst nog even gekeken worden naar de uitwerking daarvan. Wellicht kan er vervoer geregeld worden, zodat mensen aan bepaalde cursussen kunnen deelnemen, zoals een valcursus. En mogelijk komt er maandelijks een maatschappelijk werker naar de soos, zodat bezoekers ergens apart een op een met die maatschappelijk werker kunnen praten.

Na afloop bleef ze nog even met wat bezoekers individueel praten, waarbij ze nog wat vragen noteerde om later op terug te komen. 

Al met al was het een leuke kennismaking en hopelijk vloeit daar nog iets leuks uit voort.


Vr 15-11 11.00 uur: Presentatie website van de buurtsoos

Onder grote belangstelling werd op 15 november de compleet nieuwe website van Buurtsoos Java-eiland gepresenteerd. 

In zijn openingspraatje vertelde Ruud, dat Jos Harte begin september had aangeboden een website voor de soos op te zetten en ook te gaan onderhouden. 

Het bestuur was natuurlijk gelijk enthousiast en vervolgens zijn Jos en Ruud aan de gang gegaan, om de website in te richten en inhoud te geven. 

Het was een enorme klus, maar ze waren blij met het resultaat.

Vervolgens kreeg voorzitter Jip het woord. Allereerst maakte hij met vreugde bekend, dat Ans Koster en Anneroos Meyboom zich bereid hadden verklaard, om toe te treden tot het bestuur. 

Ook de aanwezigen waren daar zeer blij mee, blijkens het daverende applaus. 

Vervolgens zette Jip onze nieuwe webmaster Jos en Ruud in het zonnetje en bood hen allebei namens de soos een prachtig boek aan.

De presentatie werd gegeven door Ruud en iedereen werd middels de handleiding aan de hand genomen bij het openen en doornemen van de website. 

Dat verliep voorspoedig en men was zeer te spreken over de inhoud. Vooral de foto’s van de afgelopen jaren leverden een feest van herkenning op. 

Tijdens en na de presentatie werden de aanwezigen goed geholpen door Jos en met name Willem Hoffs, waarvoor onze dank.

 

Diegenen zonder elektronische apparaten bieden wij ook de mogelijkheid om de website te bezoeken. 

We nemen zo nu en dan wel een laptop mee, waar men dan gebruik van kan maken.

Mocht u niet bij de presentatie geweest zijn, dan staat hieronder de handleiding. Mocht u nog hulp nodig hebben, dan vindt u die ongetwijfeld op de soos.

De link naar de website van Buurtsoos Java-eiland is:

 

WWW.BUURTSOOSJAVAEILAND.NL

 

Hieronder de stappen om deze website door te lopen. Succes!

  1. Op internet www.buurtsoosjavaeiland.nl intikken.
  1. U bent nu op de HOME-pagina. Lees maar wat er allemaal staat.
  1. Verder hebben we de volgende pagina’s: Contact, Programma,, Verslagen, Geschiedenis, Fotogalerij en Links OHG. Klik nu op Contact en u ziet de contactgegevens. Op uw smartphone moet u eerst op de drie streepjes klikken rechts naast de naam Buurtsoos Java-eiland. Dit moet u elke keer doen, wanneer u naar een andere pagina wilt gaan.
  1. Nu naar Programma. De naam spreekt voor zich. Elke maand wordt dit programma natuurlijk vernieuwd. Handig is, dat u gelijk alle datums op een rijtje ziet.
  1. Vervolgens naar Verslagen, waar de verslagen staan van 26 augustus 2019 tot heden. Elk nieuw verslag wordt daar aan toegevoegd.
  1. Klik nu op het driehoekje rechts van Geschiedenis en klik op het jaar, waar uw belangstelling naar uitgaat. U vindt bij Geschiedenis een stukje over de Oprichting in 2014 en alle jaaroverzichten sindsdien.
  1. Als u op het driehoekje rechts van Fotogalerij klikt, vindt u per kalenderjaar een verzameling foto’s met daarbij de datum en waar de foto genomen is, of wie er op de foto staat.
  1. Tenslotte klikt u op Links OHG. OHG staat voor Oostelijk Havengebied. Klik op de omschrijving van de website, waarin u geïnteresseerd bent. De regel wordt nu onderstreept en u komt op die site. U zit op dat moment niet meer op de website van de Buurtsoos, dus moet u de gekozen website weer verlaten, om weer terug te komen op onze website. Dit werkt bij elk apparaat weer net even anders, dus vraag advies, als u daar niet uitkomt.
  1. Bij laptops, PC’s en tablets kunt u onze website opslaan bij ”Favorieten” , zodat u elke keer snel op de website kunt komen. Ook kunt deze opslaan op uw smartphone als app. Dat werkt op de diverse telefoons steeds net even anders. Ook daarbij kunt u hulp krijgen, is het niet vandaag, dan wellicht een andere dag.

We pretenderen niet, dat we met deze handleiding volledig zijn, het is slechts een hulpmiddel. Bij laptops, PC’s , tablets en de diverse smartphones werkt het allemaal net even anders. Zijn er vragen of opmerkingen? Jos, Ruud en Willem zullen hun uiterste best doen om deze te beantwoorden!

 

Veel plezier met onze website.


Do 14-11 12.00 uur: Lunchconcert in het Muziekgebouw aan het IJ

Ons uitje naar het gratis lunchconcert in het Muziektheater aan het IJ was eigenlijk een thuiswedstrijd en veel mensen waren dan ook komen lopen. 

Met zo’n 20 bezoekers waren we ruim vertegenwoordigd, al hadden we veel concurrentie van een goed doel, dat letterlijk busladingen ouderen had afgeleverd.

De Canadese sopraan Elisabeth Hetherington trad in een bijna volle zaal op met een mix van moderne en oude muziek, begeleidt door luitist en gitarist David Mackor uit Amsterdam.

 

We genoten een uur lang van haar prachtige heldere stem, met een enorm bereik tussen hoog en laag.

Toegegeven, niet iedereen zal van de door haar gezongen muziek houden, maar het was in ieder geval een bijzonder mooi optreden. 

Jammer was, dat in de zaal zoveel lawaai gemaakt werd. Zo moest Elisabeth haar eerste nummer al na enkele seconden staken, omdat er een telefoon afging. Schande! 

Zelf kreeg ik ook nog even last van een kriebelhoestje, maar dat viel niemand meer op tussen al dat geproest om mij heen.

Na afloop ging iedereen zijn eigen weg, dus de koffie bewaren we wel tot een volgende keer.


Vrijdag 11-10 Rob van Zanten informeert ons over Sail 2020

Hoewel het nog 10 maanden van ons verwijderd is, kwam Rob van Zanten ons al vast wat informeren over Sail 2020.

Als eigenaar van zeilschool Nautiek in de IJ-haven is hij nauw betrokken bij een deel van de organisatie.

Met ruim 30 aanwezigen was er veel belangstelling voor zijn verhaal.

Hij lichtte alvast een tipje van de sluier op over de plannen voor volgend jaar, al is alles wel onder voorbehoud, omdat een en ander moet nog worden goedgekeurd.

Ik zal hier dan ook niet in details treden, want dat wekt maar verkeerde verwachtingen. Duidelijk is wel, dat het Sail-gebeuren in een groter gebied plaats gaat vinden.

Rob vertelde over de plannen om de diverse gebieden te verbinden en wat dat voor de bewoners kan betekenen.

Het idee leeft, om tram 7 tijdens het evenement door te laten rijden naar het Azartplein. Als dat gerealiseerd kan worden, zou dat voor ons als bewoners erg prettig zijn.

 

Duidelijk werd wel, hoeveel moeite het kost, om een dergelijk gratis te bezoeken evenement financieel rond te krijgen, want we praten wel over miljoenen euro’s.

Alle commerciële activiteiten zijn dan ook een bittere noodzaak om het mogelijk te maken, want grote sponsoren staan niet meer in de rij.

Al met al was het een interessante ochtend. Helaas liet de techniek ons in de steek en kon Rob geen bijbehorende beelden op het scherm vertonen.

Maar niet getreurd: volgend jaar komt hij met plezier nog een keertje terug met naar alle waarschijnlijkheid ook nog meer informatie.


Do 19-9 Uitje naar Artis

Liefst 31 bezoekers van onze soos waren afgekomen op ons uitje naar Artis. En wat hebben we een leuke dag gehad!

Keurig op tijd was iedereen aanwezig en konden we naar binnen. We hadden eerst vrije tijd, want we hoefden pas om 11.30 te verzamelen voor de rondleiding.

Daar kregen we bij de Apenrots onze vouchers voor een gratis koek en thee of koffie en stonden de twee gidsen al op ons te wachten.

Na de groepsfoto werden we over twee groepen verdeeld en kregen we per groep een interessante rondleiding door Artis.

Beide gidsen waren erg enthousiast en wisten allerlei leuke details te vertellen over allerlei diersoorten waar we langs liepen.

Gelukkig waren er genoeg plekjes waar we tussentijds even konden zitten, want zo’n rondleiding is best vermoeiend.

Na ruim 1,5 uur (!) hebben we er zelf maar een eind aan gemaakt, want onze gidsen waren onvermoeibaar. Zij kregen een verdiend applaus. Daarna was het tijd, om aan de inwendige mens te denken en gingen we onze vouchers inruilen voor koeken en koffie dan wel thee. Voor een aantal was het toen wel genoeg, waar anderen nog even de rest van de dierentuin gingen verkennen. Als je er toch bent ….!

Het was weer een fantastisch uitje, met dank aan de gulle gevers van diverse vrijkaartjes en natuurlijk aan MaryAnne en Ans, die deze dag voor ons georganiseerd hebben.


Zo 8-9-2019 Brocante markt

Op zondag 8 september was er een brocante markt bij Java-Blend. Hoewel het geen officiële activiteit was van de Buurtsoos, werd deze wel opgezet door eigenaar Robert en een aantal van onze bezoekers.

Vanwege de te verwachten drukte waren er zowel boven als beneden stands ingericht en kon iedereen uitgebreid rondsnuffelen naar mooie koopjes. 

Natuurlijk kwamen hier heel wat bezoekers van de soos op af, maar ook andere buurtbewoners wisten de markt te vinden.

Hoewel het wel meeviel met de drukte was het toch een erg gezellige middag en gingen heel wat mensen met iets moois naar huis. Voor herhaling vatbaar?!


Vr 6-9-2019 Karel Petersen

Je hoeft niet altijd iemand van buiten te laten komen, om een leuke gastspreker te hebben. Dat bewees Karel Petersen wel, die een volgepakte zaal een stukje van zijn levensverhaal vertelde.
Hij had het over zijn jeugd, werk, buurt en hobby’s en vrolijkte zijn verhaal op met allerlei leuke en soms herkenbare anekdotes.
Indrukwekkend was zijn verhaal over die keer, dat hij als timmerman in het voormalige Moulin Rouge aan het Thorbeckeplein aan het werk was.
Hij vond toen twee verstopte dagboeken uit de 2e Wereldoorlog en een Jodenster, toen hij iets aan het wegbreken was. Daar kwam hij zelfs mee in Het Parool.
Hij had moeiteloos 3 uur kunnen vullen, maar na bijna een uur vond Jip, dat het tijd werd voor het ijsje, waar bijna jarige Marije ons op trakteerde.
Het was weer een leuke ochtend en Jip nodigde gelijk andere bezoekers uit, om het voorbeeld van Karel te volgen.


 

Zo 1-9-2019 Lenie Wijnbergh overleden

Tot onze grote spijt ontvingen wij afgelopen weekend het bericht, dat Lenie Wijnbergh op 29 augustus jl. is overleden.
Lenie was een regelmatige bezoekster van onze soos, al liet haar gezondheid haar wel eens in de steek. Dan was ze weer een tijdje afwezig, maar zodra het weer wat beter ging, was zij snel weer present.


Ze was een vrouw met gevoel voor humor en duidelijk in haar mening, zoals o.a. ook een gastspreker van het stadsdeel heeft mogen ervaren.Lenie was al een tijdje ziek en heeft uiteindelijk afgelopen donderdag de strijd gestaakt. Zij is 90 jaar geworden.
De crematie vindt in besloten kring plaats.


We zullen haar missen. 


Ma 26-8-2019 Terugblik
Het was deze zomermaanden een vreemd “vaarseizoen” met of te warm of zeer onbestendig weer.
Toch zijn we nog drie keer het water op geweest, met Rein weer als onze vaste kapitein, waarvoor onze zeer hartelijke dank.
Onze dank gaat tevens uit naar Rob van Zanten voor zijn invalbeurt als kapitein op 21 augustus. De deelnemers aan de tochten hebben zeer genoten.
Volgend jaar wordt het een speciaal vaargebeuren, want dan vindt Sail Amsterdam weer in o.a. onze haven plaats.
De voorbereidingen om ook weer met onze bezoekers tijdens deze happening rond te varen zijn inmiddels gestart.
Waarschijnlijk gebruiken we dan de deels overdekte sloep.