Een AED kan een levensreddend middel zijn in de eerste 6 minuten van een hartritmestoornis. 
Op de volgende plekken hangen AED's


*Sumatrakade 33
*Sumatrakade 245
*Sumatrakade 853
*Sumatrakade 1101
*Javakade 364
*Javakade 520
*Javakade 640

Alarmnummer 06-425.005.12

* Hotel Jakarta: Tel: 020-2360000.  Dag en nacht open.

* Huisartsenpraktijk  Azartplein:
open van 8.00-17.00. Tel: 202-4190133, toets 9.


 OVERZICHT  VOOR SPOEDEISENDE  BEREIKBAARHEID

 

VEILIGHEID

Politie:              Alleen voor grote spoed                                112

Politie:              Algemeen alarmnummer                              0900-88 44

Brandweer:       Alleen voor grote spoed                                112

Brandweer:       Algemeen alarmnummer                              020-555 66 66

 

ZORG

Bij ernstige ongevallen                                                             112

Spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren              088-003 06 00

Spoedeisende psychiatrie                                                        020-523 54 33

 

STORINGEN

Elektriciteit / gas  (Nationaal storingsnummer)                    0800-90 09

Water, wateroverlast/verstopping  (Waternet)                       0900-93 94

                                                          

 

TELEFONISCHE  HULPDIENSTEN

Korrelatie                                                                                       0900-1450

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland                                         020-798 37 98

Dierenambulance                                                                         020-626 21 21

Bankpassenmeldcentrale voor blokkeren passen                   0800-03 13

 

GEMEENTE AMSTERDAM

Stadsloket Oost, Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG A’dam       14 020

 App  BuitenBeter: voor meldingen aan afd. Handhaving                                                                                                       

 

OVERZICHT VAN ZORG, WELZIJN EN ONTSPANNING

 

Huisartsen

Huisartsenpraktijk ‘Java-eiland’

Azartplein 45-47, 1019 PA Amsterdam                                      020-419 01 33

Gezondheidscentrum ‘Zeeburg’:

  1. van Eesterenlaan 313, 1019 KT Amsterdam 020-418 30 97

Huisartsenpraktijk ‘De Oostkaap’

Oostelijke Handelskade 140,1019 BP Amsterdam                   020-419 32 82

Apotheken

Apotheek Zeeburg

Oostelijke Handelskade 1025-1027, 1019 BW Amsterdam     020-419 73 93

Geestelijke gezondheidszorg

Raadpleeg bij geestelijke gezondheidsproblemen allereerst uw huisarts. Deze verwijst u, indien nodig, door naar de juiste instantie.

 

Algemeen

Zorggroep Amsterdam Oost en Evean

Spreekuur wijkverpleegkundige voor al uw vragen over zorg en welzijn, zoals Persoonsgebonden Budget, hulpmiddelen, eenzaamheid enz: Informeer telefonisch 06 22 53 08 74 of per e-mail: wijkverpleegkundigen@zgao.nl waar en wanneer hun spreekuur plaatsvindt. Voor dezelfde vragen: zie ook Buurtteam Zeeburg.

 

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Sociaal Loket                                      

Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam                             020-255 29 16

 

Algemene maatschappelijke ondersteuning

Buurtteam Zeeburg

Voor vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk,

geld, ontmoeten of veiligheid. Ma-vr van 09.00 – 17.00 uur

Kramatplantsoen 101-H,  1095 LH Amsterdam                          020-462 03 00

www.buurtteamamsterdam.nl/waarmee-kunnen-we-helpen/

 

Humanitas

Biedt gratis hulp aan mensen, die m.b.v. een vrijwilliger op

eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.

Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 WS Amsterdam                        020-773 65 42

 

Buurtinitiatieven

Buurtsoos Java-eiland

Iedere dinsdag en vrijdag tussen 10 - 12.00 uur is er soos in

Hotel Jakarta, Javakade 766, 1019 SH Amsterdam

E-mailadres: bjavaeiland@gmail.com

Website: www.buurtsoosjavaeiland.nl

Facebook: www.facebook.com/BuurtSoosJavaeiland

 

Stadsdorp Java-eiland

Opgericht voor en door bewoners van het Java-eiland

E-mailadres: stadsdorpjavaeiland23@gmail.com

Website: www.stadsdorpjava-eiland.nl/javaeiland

 

Buurtcoöperatie de Eester

De Buurtcoöperatie is een platform voor informatie en

vele activiteiten in het gehele Oostelijk Havengebied.

De Eester, C. van Eesterenlaan266, 1019 JR Amsterdam.

Website: www.buurtcooperatieohg.nl                                             020-370 73 59

 

Eestermobiel

Voor vervoer van buurtgenoten in het Oostelijk Havengebied     020-772 38 14

 

De BuurtBel

De Eester koppelt buren aan elkaar voor burenhulp. Men helpt

je ook graag op weg, als je professionele hulp nodig hebt.

Website: www.buurtcooperatieohg.nl/de-buurtbel                         020-772 38 14

 

Wij1019

Wil je weten wat er in het Oostelijk Havengebied te doen is?

Ontdek het op de website: www.wij1019.nl