Een AED kan een levensreddend middel zijn in de eerste 6 minuten van een hartritmestoornis. 
Op de volgende plekken hangen AED's


*Sumatrakade 33
*Sumatrakade 245
*Sumatrakade 853
*Sumatrakade 1101
*Javakade 364
*Javakade 520
*Javakade 640

Alarmnummer 06-425.005.12

* Hotel Jakarta: Tel: 020-2360000.  Dag en nacht open.

* Huisartsenpraktijk  Azartplein:
open van 8.00-17.00. Tel: 202-4190133, toets 9.


OVERZICHT VOOR SPOEDEISENDE BEREIKBAARHEID

 

VEILIGHEID

Politie:              Alleen voor grote spoed                                                         112

Politie:              Algemeen alarmnummer                                                       0900-88 44

Brandweer:       Alleen voor grote spoed                                                        112

Brandweer:       Algemeen alarmnummer                                                      020-555 66 66

 

 ZORG

Bij ernstige ongevallen                                                                                     112

Spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren                                      088-003 06 00

Spoedeisende psychiatrie                                                                                020-519 87 87 / 020-523 54 33

 

STORINGEN

Elektriciteit / gas                                                                                               0800-90 09

Water, wateroverlast/verstopping                                                                   0900-93 94

                                                     

TELEFONISCHE HULPDIENSTEN

Korrelatie                                                                                                             0900-1450

Veilig Thuis                                                                                                          0800-2000

Dierenambulance                                                                                               020-626 21 21

 

OVERHEID

Stadsloket en Sociaal Loket                                                                             140 20      

                                                                                

OVERZICHT VAN ZORG, WELZIJN EN ONTSPANNING

 

Huisartsen

Huisartsenpraktijk ‘Java-eiland’

Azartplein 45-47, 1019PA Amsterdam                                                           020-419 01 33

 

Gezondheidscentrum ‘Zeeburg’:

C. van Eesterenlaan 313, 1019KT Amsterdam                                             020-418 30 97

 

Huisartsenpraktijk ‘De Oostkaap’

Oostelijke Handelskade 140,1019BP Amsterdam                                       020-419 32 82

 

Apotheken

Apotheek Zeeburg

Oostelijke Handelskade 1025-1027, 1019BW Amsterdam                        020-419 73 93

 

Geestelijke gezondheidszorg

Raadpleeg bij geestelijke gezondheidsproblemen allereerst uw huisarts. Deze verwijst u, indien nodig, door naar de juiste instantie.

 

Algemeen

Zorggroep Amsterdam Oost en Evean

Spreekuur wijkverpleegkundige voor al uw vragen over zorg en welzijn, zoals Persoonsgebonden Budget, hulpmiddelen, eenzaamheid enz:

elke donderdag van 15.00 – 16.00 uur in het Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231,

of telefonisch 06 22530874 of per e-mail: wijkverpleegkundigen@zgao.nl

 

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Sociaal Loket                                      

Oranje Vrijstaatplein 2, 1093NG Amsterdam                                                020-2552916

 

Sociaal Raadslieden

Inloopspreekuur iedere dinsdag 9.30 – 11.30 uur

De Eester, C. van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam

 

Wijkservicepunt Sporenburg

Voor o.a. wijkzorg en burenhulp.

Spreekuur: dinsdag van 09.30 tot 12.00 uur

Baron G.A. Tindastraat 27, 1019TS Amsterdam                                          020-590 83 69

 

Algemeen maatschappelijk werk 

CIVIC

Kramatplantsoen 101-h, 1095LB Amsterdam                                              020-665 80 01

 

Humanitas

Sarphatistraat 4, 1017WS Amsterdam                                                          020-523 11 00

 

Buurtinitiatieven

Buurtsoos Java-eiland

Iedere dinsdag en vrijdag tussen 10 - 12.30 uur is er soos in

koffiehuis Java-Blend, Tosaristraat 1 op het Java-eiland.

www.buurtsoosjavaeiland.nl

www.facebook.com/BuurtSoosJavaeiland

 

Stadsdorp Java-eiland

Deze 'webkrant' is van, voor en door bewoners van het

Java-eiland: www.stadsdorpjava-eiland.nl/javaeiland

Contact via stadsdorpjavaeiland23@gmail.com

 

Buurtcoöperatie Oostelijke Havengebied

De Buurtcoöperatie is een platform voor informatie en activiteiten

in het gehele Oostelijk Havengebied.

Gebouw De Eester, C. van Eesterenlaan266, 1019 JR Amsterdam.

www.buurtcooperatieohg.nl                                                                            020-370 73 59

               

De BuurtBel

Burenhulp, zorg en advies in het Oostelijk Havengebied. 

Brengt bewoners bij elkaar voor kleine klusjes in huis en

levert tevens oproepbare thuiszorg voor zorgvragen.

Website: www.buurtcooperatieohg.nl/de-buurtbel.                                    020-772 38 14

 

BuurtBalie Oostelijk Havengebied

Wil je weten wat er in jouw buurt te doen is? Ontdek het hier!

Website: www.wij1019.nl