Oprichting in 2014

In maart 2014 werd door huurdersvereniging Javaarde een vergadering georganiseerd voor alle bewoners van het Java-eiland. Men was van mening, dat het weliswaar prachtig wonen is op het eiland, maar dat er verder bijzonder weinig voor de bewoners te beleven viel. Had er misschien iemand een leuk idee?

Een van de 8 ingebrachte ideeën kwam van de hand van Jip van Leeuwen. Hij zou graag een soos willen beginnen voor de oudere bewoners van het Java-eiland. Diverse mensen vonden dat ook een leuk idee en wilden hem wel helpen dit te realiseren. Uiteindelijk bleven daar naast Jip nog 4 bewoners van over m.n. Joop Ploeger, MaryAnne Broekema, Ria van der Meulen en Ruud van Wees. Met medewerking van zorgorganisatie Civic en financiële steun van Stadsdeel Oost werd een en ander in zeer korte tijd gerealiseerd, want al op 30 april 2014 opende Buurtsoos Java-eiland voor het eerst de deuren. Eerst waren we te gast bij het restaurant aan de Kratontuin.

 

Vanaf het begin werd er voor gekozen om bezoekers twee ochtenden per week de gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Uitgangspunt: het is gratis, men is geen lid, heeft geen verplichtingen en kan komen en gaan wanneer men wil. Extra activiteiten werden en worden betaald uit de vrijwillige eigen bijdrage die een deel van de bezoekers aan de soos schenken.

Dat er veel behoefte was aan een dergelijk initiatief, bleek al snel. Er was vanaf het begin van de soos veel belangstelling voor onze activiteiten. Ruim honderd personen gaven aan graag op de hoogte gehouden te willen worden, waarvan er nu nog ruim 50 over zijn, die al dan niet regelmatig langskomen. Onder hen ook diverse bezoekers die wat verderop wonen.

 

Snel na de opening werden er al maandelijks zeer succesvolle uitjes georganiseerd en gastsprekers uitgenodigd, die interessante verhalen vertelden over hun leven of hun vakgebied. Later kwam daar nog een quiz bij, die elke laatste vrijdag van de maand gespeeld wordt.

De gekozen vorm bleek en blijkt duidelijk een succesformule, want er is nog steeds veel belangstelling voor onze soos. Onderstaand vindt u onze jaarverslagen, die een goed beeld geven van al onze activiteiten in de afgelopen jaren.